Како до држављанства Републике Србије

25.02.2011 zastava-srbije

1. Пријем у држављанство РС - без административне таксе

- КАДА РОДИТЕЉИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈЕМ НЕМАЈУ ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ, А ИМАЈУ СРПСКО ПОРЕКЛО

Потребна документ
1. ИМК рођених за подносиоца, не старије од 6 месеци
2. уверење о македонском држављанству подносиоца, не старије од 6 месеци
3. ИМК венчаних за подносиоца
4. ИМК рођених/венчаних или други доказ за родитеље, бабу-деду и друге претке из којих се види да је лице српског порекла
5. фотокопија документа са фотографијом (пасош, ЛК) за подносиоца

- КАДА ЈЕДАН РОДИТЕЉ ИМА ДРЖАВЉАНСТВО РС

Потребна документ
- ИМК рођених за подносиоца, не старије од 6 месеци
- уверење о македонском држављанству подносиоца, не старије од 6 месеци
- ИМК венчаних за подносиоца
- држављанство Р. Србије за родитеља, који има држављанство РС, не старије од 6
месеци
- потврда да подносилац захтева није уписан у евиденцију држављана РСрбије
(где је уписан родитељ)

2. УТВРЂИВАЊЕ д р ж а в љ а н с т в а -

КАДА РОДИТЕЉИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ИМАЈУ ДРЖАВЉАН. РС

Потребна документа
1. уверења о држављанству Р. Србије за оба родитеља, не старије од 6 месеци
2. ИМКР за родитеље, не старије од 6 месеци
3. доказ да подносилац захтева није уписан у евиденцију држављана РСрбије (по месту рођења подносиоца захтева, односно по месту рођења или пребивалишта његових родитеља)
4. извод из матичне књиге венчаних за родитеље
5. извод из матичне књиге рођених за подносиоца, не старије од 6 месеци
5. македонско уверење о држављнству за подносиоца, не старије од 6 месеци
6. извод из МК венчаних за подносиоца
7. фотокопија документа са фотографијом (пасош, ЛК)

3 .П р и ј е м у држављанство по основу брака са држављанином Србије подноси се по месту сталног настањења
Услови:
- минимум три године брака са држављанином Србије
- одобрено стално настањење у Србији

За детаљне информације обратити се Амбасади РС у Скопљу:
тел. 02/3129-298, 02/3130-421, радно време - од 09-12 часова

29.03.2011 drzРасте интересовање за регулисање држављанства РС 

Законски услови за стицање држављанства Републике Србије (РС) једно су од најбитнијих питања припадника српске заједнице у Републици Македонији (РМ).

Евидентан пораст броја захтева за регулисање статуса држављанства матице, независно на основ, искуства у протеклом периоду потврђује да још увек постоји релативно висок степен неинформисаности недовољног познавања регулативе. После одлуке Владе Републике Србије о укидању административних такси тај проценат пораста је још израженији. Потврђује то на основу искустава и конзул Србије у Македонији Драгица Јањић. 

Одлуком Владе Србије Срби из региона ослобођени су плаћања административних и конзуларних такси при процедури добијања држављанства.

 

Влада Србије сноси трошкове републичких административних и конзуларних такси, као и посебних трошкова за грађане из региона који желе да добију српско држављанство или да се из држављанства одјаве.

Одлука Владе Србије односи се на грађане из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Румуније, Мађарске и Албаније.

Према искуствима из конзуларног одељења Амбасаде Србије у Скопљу, знатан проценат међу поднетим захтевима за стицање српског држављанства односи се на младе људе. Део младих људи захтеве подноси на основу порекла (баба, деда), а њихови родитељи немају држављанство РС. Своје захтеве образлажу жељом да наставе школовање, или пак да раде у Србији. Неки захтеве образлажу чињеницом да поседују имовину у Србији. Има и старијих људи, који своје српско порекло (презиме на –ић) доказују документима својих предака, или својим документима од пре Другог светског рата, када су се уписи у матичне књиге вршили у црквама, каже Драгица Јањић.

Истовремено додаје да све више грађана Македоније српске националности тражи да им се омогући двојно држављанство, односно да држављанство РМ стичу без отпуста из српског држављанства. Међутим, Закон о држављанству РМ (чл.7., тачка 10.) условљава стицање држављанства Македоније отпустом из држављанства Србије.

- Држављани других република СФРЈ, који су имали стални боравак у РМ 8. септембра 1991., (осамостаљење Македоније), могли су да поднесу, у року од две године од ступања Закона о држављанству РМ на снагу (2004.год), захтев за стицање македонског држављанства, без отпуста из дотадашњег држављанства. Ову могућност сигурно један број грађана није искористио због неинформисаности. Амбасади РС у Скопљу се јавља велики број грађана, који су незадовољни законском обавезом да је услов за стицање македонског држављанства отпуст из српског држављанства, потврдила је Драгица Јањић.