О НАМА

 

КИЦ–"СПОНА" настоји да допринесе остваривању ширих друштвених интереса задовољавањем потреба превасходно из сфере еманциповања и афирмације српског културног наслеђа, људских и грађанских права, али и као својеврстан мост за повезивање са македонским народом и осталим етничким заједницама у Републици Македонији.

"СПОНА", са седиштем у Скопљу, поред осталих облика деловања, интернет издањем сервиса (www.srbi.org.mk), региструје и покрива све активности, било професионалних, или аматерских културних посланика дела нашег народа у овој земљи, ослоњеног на нераскидиво везивно ткиво духовних и других корена у матици–Србији.

У условима када су те активности деценијама уназад, па и сада у новонасталим околностима, по устаљеној хроничној инерцији, или претопљене као узгредно опште деловање у културном милеју Македоније, без неких препознатљивих српских каратеристика, или сведене на пуко прилагођавање својим, односно пригодним околностима друштвене средине и окружења, само информативно "осликавање" таквог "учинка", једва да се на прави начин и примећује.

Доследан и конструктиван приступ информативног регистровања, новинарског, критичарског па и научног осветљавања културних активности Срба у Македонији неминовно, делимично ће попуњавати тај празан простор у тим сферама. Редовним хронолошким праћењем свих културних активности Срба у Македонији, електронски информативни сервис "СПОНА", истовремено настоји да осветљава и оне, досада мање познате, духовне и историјске вредности које и у служби неке врсте едукативног приближавања јавности и читаоцима свих узраста, могу употпунити велике празнине у тој области...