Факултативна настава на Српском језику у Спони

Факултативна настава на српском језику у „Спони“

Бесплатна факултативна настава на српском језику намењена деци и младима српске заједнице у Републици Македонији без обзира на узраст и степен познавања језика је пројекат Културно-информативног центра „Спона“ који је започео са радом у 2010. години.

Овај пројекат се остварује захваљујући средствима које додељује Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону при Министарству спољних послова Србије (некадашње Министарство вера и дијаспоре Србије) у оквиру Програма за очување националног идентитета, одржавање и јачање веза Срба у региону са матицом Србијом.

Циљ овог пројекта је оживљавање, употреба, чување и неговање српског језика и ћириличног писма, неговање културе и традиције српског народа, пружање помоћи деци којима је матерњи језик српски као и онима који похађају наставу на српском наставном језику у одељењима на српском наставном језику у основним школама, обнављање и усавршавање већ постојећих знања, писмено и усмено изражавање са лакоћом и без напора, као и подстицње креативности, истраживачког рада и стваралаштва код деце на српском језику.

Бесплатна факултативна настава на српском језику за све узрасте у организацији „Споне“ се тренутно изводи у Скопљу и у селу Речица код Куманова. Полазници су узраста од 5 до 18 година као и одрасли над 18 година, подељени у групе према узрасту, потребама и степену познавања језика. Неким полазницима је матерњи језик српски, други имају српско порекло и жељу да учврсте своје корене а код осталих се српски језик говори у ужој и широј породици.

Током школске 2010/2011. године бесплатна факултативна настава на српском језику за све узрасте у организацији „Споне“ реализована је и у селу Кучевиште које се налази 15 километара северно од Скопља и припада општини Чучер Сандево. За ове полазнике часови српског језика су се одвијали у поподневним и вечерњим сатима у трајању од 60 минута у просторијама Културно-просветног и информативног центра „Вук Караџић". Ови полазници су били подељени у зависности од узраста и степена познавања језика и са њима се на ненаметљив и неформалан начин, кроз конверзацију и симулације ситуација из свакодневног живота, радило на подстицању и течнијем изражавању на српском језику са лакоћом и без напора.

На часовима српског језика у организацији „Споне“ се у зависности од узраста и степена владања српским језиком обрађују теме из граматике, српског језика и књижевности, историје и културног наслеђа, а највише времена и пажње посвећује се писменом и усменом изражавању, језичкој култури и богаћењу речника. Поред наставних помагала из матице у настави се користе и електронски уџбеници некадашњег Министарства вера и дијаспоре Републике Србије који су се показали као значајан и основни извор тема за радионице у овом пројекту.

О успешном извођењу наставе и постигнутим резултатима сведочи податак да је за само шест месеци од почетка реализације пројекта укупан број полазника подељених у девет група који су похађали бесплатну факултативну наставу на српском језику у организацији „Споне“ у Скопљу, Кучевишту и Речици у школској 2010/2011. години, достигао је 154. Овај број је представљао више од половине укупног броја српске деце (216) која су у школској 2010/2011. години похађала наставу на српском наставном језику у основним школама на територији Македоније.

Неколико полазника наше факултативне наставе је учествовало и на конкурсима и летњим школама у Србији, неки су добитници награда на литерарним конкурсима, а неки су постали и стипендисти Владе Србије за високошколске студије у Србији.

Потребе и заинтересованост за могућност проширења пројекта факултативне наставе на српском језику испољавају се и у другим сеоским срединама где живе Срби у Македонији као што су Љубодраг, Уминдол, Ново село у општини Куманово на северу земље, као и у неким деловима општине Чучер-Сандево на Скопској Црној гори. У овим срединама српска деца похађају редовну наставу на македонском језику без било какве друге могућности упознавања матерњег српског језика.

Часови српског језика у ОШ „11 октомври“ у селу Речица поред Куманова

У пограничном селу Речица код Куманова живе искључиво Срби. Деца похађају редовну наставу на македонском наставном језику док српски језик не постоји ни као изборни предмет. После свршена пет разреда у месној школи ђаци похађање наставе од шестог до деветог разреда настављају у Куманову. У Месној заједници тврде да су захтеви за образовање деце на српском језику подношени деценијама уназад, још од далеке 1945. године али да на жалост, до данас нема никаквих промена.

КИЦСМ „Спона“ је са часовима српског језика у просторијама основне школе „11 октомври“ у селу Речица започела још у фебруару 2011. године. Тадашњи полазници те прве генерције из села Речице су данас ученици старијих разреда ОШ „11 октомври“ и већ оформљени мали креативци. Неколико њих је прошле године похваљено и награђено за своје литерарне радове на конкурсу „Дани ћирилице Баваниште 2014“.

И ове школске 2014/2015. године сваке среде, одмах после редовне наставе, двадесетак ђака од другог до петог разреда, а не ретко и ученици старијих разреда, окупе се на час српског језика у трајању од 60 минута. Ова весела, радознала, бистра и изузетно лепо васпитана деца стидљиво кажу да воле српски, да им је лепо и интересантно на часовима те да им брзо прође време. Највише воле да глуме, певају и решавају загонетке, квизове и асоцијације док их брзалице засмејавају. Нису одушевљени граматиком, имају потешкоћа у разликовању слова Ћ и Ђ а на крају часа је обавезна и нека игра.

У слободно време највише воле да играју фудбал. А како и не би када је погранично село Речица надомак Куманова познато по Фудбалском клубу са 50-годишњом традицијом у чијем саставу од 2011. године улази и женски фудбалски клуб, јединствен такве врсте на Балкану.

Настава је адаптирана узрасту полазника а поред тема из граматике, школског правописа, језичке културе и писменог и усменог изражавања на српском језику обрађују се и народне басне и приче, упознавање са најважнијим српским писцима и песницима за децу и најзначајнијим празницима и датумима из културе, традиције и историје српског народа.

Све активности у оквиру часова имају за циљ да унапреде постојећа знања полазника, побољшају вештине писменог и усменог изражавања на српском језику, потстакну креативност и стваралаштво полазника, као и да чувају и негују српски језик и ћирилично писмо.

Не треба заборавити и да сваке године поводом Савиндана ученици приређују и скромни пригодни програм у част српског просветитеља, светитеља - Светог Саве. Захваљујући делу спонзора деци се уручују светосавски пакетићи и књиге на српском језику.

Ове године полазници из Речице су први пут учествовали на манифестацији „Пишемо и стварамо на српском језику“ која се 12. јуна 2015. одржала у манастирском комплексу Лешок недалеко од Тетова у организацији Удружења Срба и Македонаца КУД „Бранко Чајка“ из Тетова. На овом школском часу у природи полазници из Речице од 2. до 8. разреда су веома одговорно, самостално и успешно написали своје литерарне радове и стихове на тему Другарство и презентовали их на завршној манифестацији.

Иначе, ОШ „11 Октомври“ из Куманова има два истурена одељења, једно у селу Речица (од првог до петог разреда) а друго у селу Долно Којнаре. Школа активно учествује у многим иницијативама и пројектима из области интеркултуралног/ мултикултуралног образовања а један од њих је и „Разликите зближуваат“.

Креативне радионице на српском језику за децу, младе и одрасле у Скопљу

Будући да у Скопљу већ годинама нема ни једне школе нити одељења где се настава изводи на српском наставном језику у редовном образовном систему Македоније, факултативна настава у „Спони“ једина је могућност упознавања српске деце са матерњим српским језиком, српском културом, историјом и духовним вредностима. Наставне групе у Скопљу сачињавају деца школског узраста али и млади (средњошколци, гимназијалци, студенти, постдпломци).

Искуства и резултати које смо постигли у претходном периоду говоре да се креативним радионицама придружује све више деце и омладине којима је српски матерњи језик и у чијим се породицама тај језик негује и користи. Међутим, очигледно је изостајање основног познавања националне културе поготову код деце школског узраста која су најбројнија те се на часовима у „Спони“ велика пажња поклања изучавању значајних датума, догађаја и личности из српске историје.

На часовима се у зависности од узраста и степена владања српским језиком обрађују теме из граматике, српског језика и књижевности, историје и културног наслеђа, а највише времена и пажње посвећује се писменом и усменом изражавању, језичкој култури и богаћењу речника. Поред наставних помагала из матице у настави користимо и електронске уџбенике некадашњег Министарства вера и дијаспоре Републике Србије као и уџбенике са постојећим планом и програмом Министарства просвете Републике Србије и Министарства образовања Републике Македоније. У настави користимо и новије методе савладавања српског језика: уџбенике, букваре, наставне листове, звучне читанке, поуке о језику, школске лектире, аутентичне текстове и аудиовизуална помагала: ЦД ромове, ДВД, филмове, документарне филмове, итд. За полазнике млађег узраста исти садржаји се обрађују на непосредан и креативан начин, кроз игру, забаву и квизове. Наставу изводе три наставника са одговарајућом стручном спремом и одличним познавањем матерњег српског језика.

Часови су организовани једном недељно радним данима у трајању од 60 до 90 минута у зависности од група и узраста полазника. За све полазнике отворили смо и групе на социјалној мрежи Фејсбук због лакше комуникације, одржавања компактности група, слободнијег изражавања и размене знања и наставних садржина.

Иако и друга невладина српска удружења у Македонији организују тематске летње школе, историјске часове, драмске секције, обележавање важнијих датума из историје Срба, овај пројекат „Споне“ је једини облик организоване континуиране допунске, факултативне наставе на српском језику који се тренутно изводи у Македонији. Уз скромну суфинансирајућу подршку Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону на којој смо неизмерно и искрено захвални, и без икакве подршке македонских институција, ова настава је од 2010. године до данас показала одличне резултате и довела до значајног помака у превазилажењу запуштености српског језика и мотивисању деце полазника да се њиме служе.

На крају треба нагласити и да проблеми постојаности просторија КИЦСМ „Споне“ и недостатак финансијских средстава негативно утичу на континуитет и квалитет у извођењу наставе на српском језику у Скопљу као и на саму одрживост пројекта.

Све информације о нашим активностима и бесплатној факултативној настави на српском језику у „Спони“ редовно се објављују на нашем сајту www.srbi.org.mk, у бесплатном месечном гласнику на српском језику „СЛОВО“, у неким српским гласилима, као на сајту Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

Уколико желите да добијете више информација о извођењу факултативне наставе на српском језику у „Спони“ или да се придружите нашим полазницима јавите се или пишите нам на следећу адресу:

КИЦСМ „Спона“

Ул. Анкарска 31/10

1000 Скопље

Република Македонија

Тел. +389(2)3084-484

Моб. +389(71) 311-094

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

www.srbi.org.mk

Текстови повезани са факултативном наставом на српском језику у „Спони“

„Пишемо и стварамо на српском“, трећи пут у Лешоку, на падинама Шар планине

Поклон књига за „Спону“ ОШ „Вељко Влаховић“ из Новог Сада

Часови српског у Речици устаљеном динамиком кроз смех, глуму и игру

На часовима српског у Спони и „Бијела пчела“

Нови изазови у изучавању српског у Спони

Књига и часови српског у Спони

Прослава Савиндана у Речици крај Куманова

Граматика је тешка, али се учи

Усклик љубави светитељу Сави

У Македонији на српском језику уписано укупно 29-ро првака

Принудно у(с)прављање у „Спони“

Приредба за крај успешне школске године у "Спони"

Говори бре српски – по пројекту

Новогодишња чаролија за најмлађе

Програмски траг Споне у 2012. години

Учимо српски у Спони

Савиндан у Речици: Дечји усклик Светитељу

Искуства из факултативне наставе на српском у Македонији

Факултативна настава на српском и у Речици

Факултативна настава српског у Македонији

Суморна слика образовања Срба

Корисни линкови

Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у региону: www.dijaspora.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са дијаспором-Град Ниш: http://dijasporanis.com

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије: http://www.mpn.gov.rs

Амбасада Републике Србије у Македонији: http://skopje.mfa.gov.rs

Министарство образовања и науке Републике Македоније: http://www.mon.gov.mk

Канцеларија за развој образовања Републике Македоније: http://bro.gov.mk

Комисија за односе између етничких заједница Републике Македоније: http://komzku.mk

Агенција за остваривање права заједница у Републици Македонији: http://aopz.gov.mk

Приручник о спровођењу права заједница у Македонији: http://aopz.gov.mk/priracnik.html

Филолошки факлутет „Блаже Конески“ - Скопље: www.flf.ukim.edu.mk

Институт за српски језик САНУ: http://isj-sanu.rs

Интернет часопис за подстицање дечијег стваралаштва Табла: www.tabla.org.rs

Фотографије са факултативне наставе на српском језику у „Спони“ можете погледати овде