ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање на српском језику у Mакедонији

Иако Устав Републике Македоније гарантује припадницима мањинских заједница, међу којима су и Срби, право да се образују на свом матерњем језику, тренутно, редовна настава на српском језику у Македонији изводи се у само три основне школе: у основној школи „Свети Кирил и Методиј“ у Кучевишту на Скопској Црној Гори, у основној школи „Браћа Рибар“ у пограничном селу Табановце на северу Македоније, и у основној школи „Светозар Марковић“ у Старом Нагоричану.

Основна школа „Свети Кирил и Методиј“ налази се у селу Кучевиште удаљено 15 километара северно од Скопља и припада општини Чучер Сандево. Настава у овој школи се одвија на македонском и српском наставном језику. У школској 2014/2015. години уписано је укупно 232 ученика од којих 54 похађа наставу у одељењима на српском наставном језику. У овој школи настава у одељењима на српском наставном језику се изводи од првог до деветог разреда.

Основна школа „Браћа Рибар“ се налази у пограничном селу Табановце на северу Македоније које припада општини Куманово и удаљено је 8 километра од тог града. У овој школи настава се изводи на македонском, српском и албанском језику. У школској 2014/2015. години уписано је укупно 279 ђака од којих 42 похађа наставу у одељењима на српском наставном језику. Настава на српском језику се изводи само од првог до петог разреда док од шестог до деветог разреда сви ученици похађају наставу само на македонском наставном језику.

Основна школа „Светозар Марковић“ налази се у селу Старо Нагоричане на северозападу Македоније у истоименој општини. Ово је једина школа у Републици Македонији у којој се настава у потпуности изводи на српском наставном језику и то од првог до деветог разреда. У школској 2014/2015. години у овој школи уписано је 98 ђака.

У основној школи „Вук Караџић“ у Куманову одељење на српском наставном језику је угашено у 2008. години када су последња два ђака окончала своје образовање.

Што се тиче уџбеника на српском језику, према подацима које смо ове године добили од директора основних школа у којима се настава изводи на српском наставном језику, сви уџбеници за основно образовање предвиђени наставним планом и програмом Министарства за образовање и науку Републике Македоније су преведени на српски језик. Недостају само читанке за српски језик за први, други, шести и седми разред као и буквар на српском језику за други разред основне школе који наравно не могу да се преведу са македонског језика а коришћење читанки, буквара, граматика, радних свески и осталих помагала из матице је забрањено законом и кажњиво.

Према званичним подацима којима данас располаже Амбасада Србије у Македонији 1414 школске деце у Македонији се изјаснило да припада српској националности.

Средње образовање на српском језику у Македонији

Упркос законском праву у средњим школама наставе на српском наставном језику у Републици Македонији нема још од средине осамдесетих година. Покушаји да се отворе гимназијска одељења на српском језику најпре у Скопљу а затим и у 2008. години у Куманову нису уродили плодом. Већ неколико година уназад гимназија „Гоце Делчев” у Куманову расписује конкурс за упис ученика у одељење на српском наставном језику али се на жалост, до сда није пријавио ниједан свршени основац.

Дакле, број ученика који се уписују у одељењима на српском наставном језику опада из године у годину. Само неки од узрочно-последичних фактора који су довели до ове ове тенденције су следећи: тиха асмилација српског становништва у Македонији, затварање одељења на српском језику у основним и средњим школама, непознавање својих законских права на образовање на матерњем језику, недовољна мотивисаност родитеља да уписују своју децу у одељењима на српском језику, лош квалитет наставе и услова за рад у одељењима на српском наставном језику, слабо познавање српског језика постојећег наставничког кадра, дугогодишње одуговлачење са превођењем и штампањем уџбеника на српском језику, неуједињеност и слаба организованост српског корпуса у Македонији, слаба воља, недовољна активност и недостатак комуникације и сарадње између свих заинтересованих страна у проблематици (српских политичких патија, невладиних удружења и релевантних институција у Македонији и матици).

Студијска група за српски језик и књижевност на Филолошком факултету „Блаже Конески“ у Скопљу

На Филолошком факултету „Блаже Конески“ у Скопљу српски језик се изучава као други главни предмет, односно предмет под „Б“, у трајању од три године на Катедри за македонски језик и јужнословенске језике и на Катедри за македонску књижевност и јужнословенске књижевности и као изборни на свим катедрама на на Филолошком факултету на којима је предвиђена настава под „Б“. Поред тога српски језик се изучава и као предмет под „Ц“ у трајању од ве године као изборни предмет на свим катедрама. Наставу и вежбе су изводили професори Чедомир Стојменовић и Ненад Вујадиновић.

У 2010. години отворила се Студијска група за српски језик и књижевност у трајању од четири године на Катедри за македонски језик и јужнословенске језике. У тој првој генерацији уписано је 24 студената углавном без претходног познавања српског језика који би током четворогодишњег школовања били оспособљени за извођење наставе на српском језику као и за лекторски и преводилачки рад. Наставу и вежбе на овој студијској групи почевши од школске 2014/2015. годину изводи професор Станислав Станковић који долази са изворног говорног подручја, а који је са друге стране, своје основно академско образовање и своје прво и најважније универзитетско наставно и научно искуство стекао управо на Универзитету „Св. Кирил и Методиј" у Скопљу.

Први Уговор о сарадњи између Амбасаде Србије у Македонији и Филолошког факултета „Блаже Конески" у Скопљу потписан је 6. марта 2015. године и представља значајан датум за статус српског језика у Македонији. Овим уговором предвиђа се размена кадрова, могућност студијских боравака у двема срединама на основу реципроцитета и стипендирања, ефикасно обезбеђивање стручних лингвистичких кадрова са изворних говорних подручја, тј. наставника рођених говорника датог језика, рад на промовисању српског и македонског језика у двема државама, размена педагошких искустава и знања, унапређење наставе, као и рад на даљем развоју пријатељства између македонског и српског народа. Поред тога, очекује се и скорашња обострана ратификација Споразума о признавању високошколских диплома између Републике Србије и Републике Македоније.

У Скопљу је 26. фебруара 2015. године потписан и Споразум о сарадњи Републике Србије и Републике Македоније у области образовања, науке и технологије. Овај споразум су потписали министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Срђан Вербић и министар образовања и науке Македоније Абдилаћим Адеми. У споразуму се наводи да ће Србија и Македонија сваке године по принципу реципроцитета понудити одређени број стипендија за додипломске, последипломске и докторске студије, као и одређени број месеци студијског боравка младих истраживача на основу претходно објављених конкурса.

Споразумом се такође предвиђа да ће обе стране подстицати непосредну сарадњу образовних установа, размену професора и размену искустава о реформама система образовања и подстицати узјајамно изучавање језика и књижевности по принципу рециппроцитета. Предвиђено је и успостављање сарадње на плану укључивања деце са посебним образовним потребама.

Србија и Македонија ће подстицати рад на заједничким научно-истраживачким и развојним и иновационим пројектима, заједничку сарадњу у мултилатералним и регионлним програмима и пројектима, размену истраживача и експерата, затим заједничко коришћење или размену опреме и материјала потребних за остваривање сарадње и бројне друге форме научно-технолошке сарадње.

Текстови повезани са образовањем на српском језику у Македонији

Завршне активности пројекта "Сачувати од заборава" у Пожаревцу
Ђачке рукотворине у пројекту „Сачувати од заборава“
Сарадња Амбасаде Србије у Скопљу и Филолошког факултета „Блаже Конески“
У Куманову сећање на Вука Караџића без ђака на српском
Српски у суженим „оквирним“ дозама
Број ђака на српском у Македонији-тренд смањења настављен
Други рок за упис гимназијалаца на српском у Куманову
Братимљење на дан школе Светих Кирила и Методија у Кучевишту
Конкурс удружења „Дани ћирилице Баваниште“
Реч српских писаца на скопском Филолошком факултету
Факултативна настава на Српском језику у Спони