Изложба ДЛУМ-а у Скопљу „Цртеж-Експериментални цртеж“

24.07.2019 Eksperimentalan crtez24. јул 2019.

У организацији Друштва ликовних уметника Македоније (ДЛУМ), сарадњом са Дирекцијом за културу и уметност - Скопско лето, под покровитељством Града Скопља, у Галерији НЛБ Банка, отворена је изложба под називом „Цртеж-Експериментален цртеж“.

Пројекат „Цртеж-Експериментален цртеж“, како истичу из ДЛУМ-а, тежи разрађеном процесу крајно радикалних отступања од институционалних вредности самог цртежа и његовог „ограничења“ и повњзаности са медиумом хартије као неговим фундаментом то јест подржувајућим материјалом.

-Иако је цртеж у целини независан медиум, основни акцент за овој концепт стављен је на критичко преиспитивање природе и вредности цртежа у комбинацији са широким спектром уметничких техника и дисциплина. Почев од његових традиционалних форми, уметнутих као део современих концепата, па свé до критичког представљања и проширења дефиниције о медиуму у релацији са гестикулацијом и формом, савремени цртеж не искључује традиционалне технике, већ често проширује пољеа истраживања и експериментисања укључујући и адекватне радикалне трансформације, наводи се у најавном тексту изложбе.

На селективној изложби са својим радовима учествује 25 аутора чланова ДЛУМ-а. У селекцији су изложени цртежи који, како се сугерише, могу бити дефинисани и као ко-продукт других видова креативних процеса, стављајући акценат на њихову интердисциплинарну, когнитивну, перформативну или комуникативну функцију.

На изложби учествују Глигор Стефанов, Кирил Гегоски, Славица Јанашлиева, Сашо Саздовски, Пандора Апостолоска Саздовска, Дијана Томић Радевска, Жанета Гелевска Вељановска, Симонида Филипова Китановска, Марија Светиева, Слободан Живковски, Марина Цветановска Мартиновска, Агорн Абдули, Тања Таневска, Силвана Атанасовска, Љупчо Бојаров, Жаклина Глигориевска Кочоска, Иво Пецов, Игор Таневски, Марија Мицова Гацова, Златко Глигоров, Емилија Божиновска, Перо Кованцалев, Валентина Илијевска, Јовица Мијалковић, Ацо Таневски, Миливој Симеонов и Владимир Лалић, аутор гост из Републике Србије.

Сва селектована дела приказују основе савременог цртежа почев од развоја линије пикторијалног плана, па свé до његових дигиталних модификација, чиме се потврђује његова линеарна аутономија и његова концептуална контрола над осталим медиумима.

Награда ДЛУМ-а за најбољи цртеж додељена је Кирилу Гегоском, за дело „Цртеж-2019“.
М.С.